برندگان انجمن جلوه‌های ویژه تصویری مشخص شدند

سینماپرس: انجمن جلوه‌های ویژه تصویری آمریکا (VES)، فیلم «جنگ برای سیاره میمون‌ها» ‌را به عنوان برنده بزرگ خود انتخاب کرد.