وزارت ارشاد: ارادتمند نازنین بهاره تینا غیرقابل پخش است /نسخه اصلاح شده عصبانی نیستم اکران خواهد شد

ارادتمند نازنین بهاره تینا فیلم پرحرف و حدیث عبدالرضا کاهانی که مجوز ساختش با حکم رییس معزول سازمان سینمایی صادر شد از معدود فیلمهایی است که حتی از طریق کمیته بازبینی آثار توقیفی هم مشکلش حل نشد. - وزارت ارشاد: ارادتمند نازنین بهاره تینا غیرقابل پخش است /نسخه اصلاح شده عصبانی نیستم اکران خواهد شد انتخاب : ارادتمند نازنین بهاره تینا فیلم پرحرف و حدیث عبدالرضا کاهانی که مجوز ساختش با حکم رییس معزول سازمان ...
منبع خبر: دنیای اقتصاد
دسته بندی خبر: فرهنگی