پردیس ملت، کاخ مطبوعات جشنواره فیلم فجر

مدیر عامل موسسه تصویر شهر با اشاره به برنامه های شهرداری تهران در آستانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر از انتخاب پردیس سینمایی ملت به عنوان کاخ مطبوعات خبر داد.