فضای روشنفکری و غرب زده در سینما مانع از نزدیکی جشنواره فیلم فجر با اهداف و آرمان های نظام و انقلاب اسلامی است/ از شرایط فعلی بیمناکم

سینماپرس: ابوالفضل همراه بازیگر سینما و تلویزیون در آستانه برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در رابطه نسبت این جشنواره با انقلاب اسلامی گفت: فضای روشنفکری و غرب زده در سینمای کشور مانع از قرابت و نزدیکی جشنواره فیلم فجر با اهداف و آرمان های نظام و انقلاب اسلامی است و جشنواره فیلم فجر متأسفانه سال ها است که هیچ گونه همخوانی با انقلاب اسلامی ندارد و نشانی از آرمان های انقلاب اسلامی در آن به چشم نمی خورد.