تقدیر از بازیگران فیلم مبتذل هندی در جشنواره فیلم‌های ورزشی

سینماپرس: در جشنواره فیلم‌های ورزشی که با بودجه دولتی برگزار شد، از یک فیلم مبتذل هندی و بازیگران این فیلم تقدیر شد!