چهره متفاوت و دیده نشده بازیگر محبوب “پایتخت”

گریم متفاوت "احمد مهرانفر" در نمایی از فیلم سینمایی خجالت نکش