پیشنهاد بازی دارم، اما نمی توانم قبول کنم

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: امسال چند پیشنهاد خوب در تئاتر و تلویزیون داشتم، اما به دلیل اینکه نمی توانستم همسرم را تنها بگذارم این پیشنهادها را قبول نکردم.