پولاد کیمیایی کارگردان شد

رکنا: فیلمبرداری فیلم بلند سینمایی پولاد کیمیایی از نیمه گذشت و برخی کارهای فنی آن به صورت همزمان انجام می شود.