واکنش ستارگان سینمابه درگذشت دریانوردان«سانچی» – گوناگون

به گزارش سرویس گوناگون جام نیـوز، آتش گرفتن نفت کش ایرانی پس از برخورد با کشتی باری چینی خبر داغ روزهای اخیر جامعه بود. خبری که امروز و با اعلام جان باختن تمامی خدمه این نفت کش پایان تلخی دیگری را برای مردم ایران رقم زد. هنرمندان حوزه سینما و تلویزیون با انتشار پست هایی در […]