نصرآبادیان: سیستم اجرایی و مدیریتی دانشگاه ها دچار اشکال است/ جایگاه تئاتر فیزیکال حرفه ای و تخصصی در امروز کشور کجاست؟

سینماپرس: حامد نصرآبادیان با انتقاد شدید از آنچه وضعیت بغرنج دانشگاه های کشور برشمرد گفت: سیستم اجرایی و مدیریتی دانشگاه ها دچار اشکال است و به همین دلیل بنده نامه ای را خطاب به ریاست دانشگاه «هنر و معماری» نوشته ام که دال بر اوضاع بسیار بد بنده و امثال بنده است و از ایشان خواسته ام کمی به وضعیت ما رسیدگی کنند!