نباید انتظار رقابت با پیکسار را داشته باشیم

نویسنده فیلمنامه های انیمیشن با اشاره به اینکه در منطقه خاورمیانه کشوری وجود ندارد که تولیدات انیمیشن بالایی داشته باشد و کشور ما در این زمینه حرف اول را می زند گفت: در کشورهای مختلف هم بیشتر از آثار سینمایی، فیلم های کوتاه انیمیشن تولید می شود و ما در این زمینه خیلی با دیگر کشورها تفاوتی نداریم.