معاون حقوقی سپاه: جای خواهران بسیجی در تئاتر و سینما خالی است

سردار جوکار عرصه های فرهنگی و تولید فیلم را زمینه های خوبی برای ورود اعضای بسیج زنان دانست و گفت: در حوزه تئاتر و سینما که از عرصه های تاثیرگذاری محسوب می شود، جای حضور خواهران بسیجی خالی است.