مارک والبرگ درآمدش را به صندوق دفاع از زنان داد

فرهنگ , سینما و تاتر پس از اعتراض های گسترده شکل گرفته طی روزهای قبل در مورد نابرابری درآمد بازیگران مرد و زن اصلی یک فیلم، بازیگر مرد درآمد بسیار بالاتر خود را وفق حمایت از زنان کرد. به گزارش پایگاه خبر ی جامعه خبر ، بعد از اینکه بحث بزرگی سر مساله تفاوت درآمد بین مارک والبرگ و همبازی اش میشل ویلیامز در فیلم «همه پول های دنیا» به خاطر فیلمبرداری دوباره اورژانسی بعضی از صحنه های این فیلم شکل گرفت، والبرگ و شرکت نمایندگی بازیگران حامی او اعلام کردند که روی هم رفته ۲ میلیون دلار به صندوق حمایت قانونی «وقت تمام است» که اخیرا تاسیس شده، اهدا می کنند. والبرگ در بیانیه ای که در اکانت هایش در فضاهای مجازی هم منتشر شد، گفت: طی چند روز اخیر مزد من برای فیلمبرداری دوباره صحنه های «همه پول های دنیا» تبدیل به یک موضوع مهم شده است. من ۱۰۰ درصد از نبرد برای درآمد منصفانه حمایت می کنم و بنابراین ۱.۵ میلیون دلار درآمدم از این فیلم را به نام میشل ویلیامز به صندوق دفاع قانونی «وقت تمام است» اهدا می کنم. طی هفته گذشته، گزارش های بسیاری در مورد تفاوت درآمد فاحش بین والبرگ و همبازی زن وی منتش ...