«لاتاری» بهترین فیلمی است که ساخته ام

کارگردان فیلم های سینمایی «ایستاده در غبار» و «ماجرای نیمروز» گفت: از منظر خودم لاتاری بهترین فیلمی است که تاکنون ساخته ام و تجربیاتی در آن داشته ام که در آثارقبلی ام نداشته ام.