فیلم جدید کارگردان «امتحان نهایی» با موضوع اجتماعی و طنز

عادل یراقی از بازنویسی نهایی جدیدترین فیلمنامه سینمایی خود و آغاز فیلمبرداری در اواخر بهار سال آینده خبر داد.