صبری که همچنان باید نثار متولیان فرهنگی دولت تدبیر و امید نمود

سینماپرس: از ساعت ۲۰ شب گذشته تا اولین دقیقه از روز یکشنبه و بعد هم در ساعت ۹ صبح و همچنان تا همین حالا همچنان صبر می کنیم تا سامانه ای که براساس گفته جناب «فرهاد مهندس پور» بهترین پیشنهاد برای سرویس دهی به جشنواره می باشد، بالا بیاید و بلیت ها را برای عرضه رو کند!