سینما و در حسرت سرمایه دارانه زیستن

استاد رحیم پور ازغدی از نقش سینمای غرب بر فرهنگ و سینمای ایران می گوید؛ سینما و در حسرت سرمایه دارانه زیستن ارسال زمان بندی شده:  شنبه, 23 دى, 1396 - 19:15 بورژوازی یا همان اشرافی گری فرهنگی است برخواسته از سینمای غرب که به جامعه ما نیز نفوذ کرده است. استاد رحیم پور ازغدی در هشتمین جشنواره عمار به تفصیل سینمای ایران و غرب را مورد بررسی قرار داد و از تاثیر سینمای غرب بر سینما و فرهنگ ایران گفت بورژوازی یا همان اشرافی گری فرهنگی است برخواسته از سینمای غرب که به جامعه ما نیز نفوذ کرده است. استاد رحیم پور ازغدی در هشتمین جشنواره عمار به تفصیل سینمای ایران و غرب را مورد بررسی قرار داد و از تاثیر سینمای غرب بر سینما و فرهنگ ایران گفت