سیاست ها و برنامه های آتی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود/ بنیاد روایت درباره آینده انجمن شفاف سازی کند

سینماپرس: جمال شورجه کارگردان سینما در پی تغییر مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس گفت: سیاست ها و برنامه های آتی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس باید هرچه زودتر شفاف سازی و تعیین تکلیف شود تا نگرانی فعالان، دغدغه مندان و دلسوزان سینمای ارزشی که مدتی است در بلاتکلیفی به سر می برند برطرف شود و آن ها تکلیف خودشان با انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس را بدانند.