سفر به تاریخ با «پاهای بی قرار»

سریال تلویزیونی «پاهای بی قرار» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی ایرج محمدی در شمال تهران تصویربرداری می شود. ضبط زمان گذشته این سریال در شهرک سینمایی تلویزیونی ایران (غزالی) به پایان رسیده و گروه، مشغول ضبط صحنه های مربوط به حال هستند. داستان این ملودرام خانوادگی و عاشقانه، رویارویی و تقابل دو خانواده است که قربانیانش فرزندان آن خانواده ها هستند. همچنین مبارزه با پولشویی از دیگر محورهای این مجموعه تلویزیونی است.