دیدار عموپورنگ با زوج سینمایی ایران در هند +عکس

عموپورنگ تازه ترین مطلب اینستاگرام خود را به حضورش در هند و دیدارش با زوج سینمای ایران اختصاص داد.