حاشیه نگاری بر جنجالی ترین سیمرغ فیلم فجر

رکنا: خانه سینما امسال نیز طبق روال سال های اخیر،مسئولیت آرای مردمی جشنواره ی فیلم فجر را در دوره ی سی و ششم برعهده خواهد داشت.