جکی چان ، هری پاتر و انجمن شاعران مرده

شبکه نمایش سینما امشب به مرور آثار جکی چان می پردازد. بررسی گونه نوجوان از جمله موضوعات دیگر برنامه های سینمایی این شبکه است.