جعفر گودرزی بیشترین رای انجمن منتقدان را کسب کرد

تهران (پانا) - اعضای شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران طی برگزاری مجمع عمومی سالانه این انجمن، انتخاب شدند و جعفر گودرزی بیشترین رأی را کسب کرد.