جشنواره دارهای عماری و اولویت های دوره پساعمار/توفیق عمار به اصلاح سینمای ایران بستگی دارد

سینماپرس: از نظر تحلیل‌گران حزب‌اللهی عمّار تغییرات جدّی در وضعیّت سینمای ایران است، بنابراین تا سینمای ایران اصلاح نشده، پس عمار هم به ظرفیّت کامل خود دست نیافته است.