تیوال به طور غیرمستقیم به روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر پاسخ داد

سینماپرس: سایت تیوال که در زمینه فروش بلیت رویدادهای هنری از جمله تئاتر فعالیت دارد، پیرامون غیبت از جشنواره تئاتر فجر و عدم ارائه خدمت در این جشنواره و در پاسخ به روابط عمومی آن گزارشی خطاب به کاربرانش منتشر نمود.