تئاتر هنری مظلوم است

احمد عظیمی| آنهایی که اهل تلویزیون هستند، احتمالا با نفیسه روشن، آشنایی دارند. بازیگری که در تعداد زیادی از سریال های تلویزیونی حضور داشته است. او در 37سریال و مجموعه تلویزیونی، (آن طور که در رزومه اش وجود دارد) پنج مجموعه در شبکه خانگی و چهارفیلم سینمایی حاضر بوده است. از این رو در میان مردم و به ویژه آنهایی که سریال های تلویزیون را می بینند، چهره ای آشنا محسوب می شود. او این روزها در تئاتری به نام «تابوتخانه خاموش» حاضر است. نمایشی به کارگردانی «حسن رونده» که می خواهد به موضوعات روزمره زندگی البته با نگاه و ساختی متفاوت بپردازد. قالب این کار سورئالیستی است، همان که به فراواقع گرایی و رویاگونگی شهرت دارد. نفیسه روشن سال61 در تهران به دنیا آمده و در دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی، فقه و حقوق اسلامی خوانده است. با او به بهانه حضورش در تئاتر تابوتخانه به گفت وگو نشستیم و از حال وهوای تئاتر و کاری که این روزها در آن حاضر است، صحبت کردیم. آنچه در ادامه آمده، محصول پرسش های «شهروند» و پاسخ های این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون است.  کاری که درحال حاضر در آن حضور دارید با نام ...