برگزاری نخستین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی در گیلان

معاون هنری ارشاد اسلامی گیلان گفت:نخستین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی(ردیف دستگاهی) با مشارکت استادان برجسته توسط انجمن موسیقی گیلان در اسفندماه برگزار می شود. سید امیر مصباح در گفت وگو با جاهد معاون هنری ارشاد اسلامی گیلان گفت:نخستین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی(ردیف دستگاهی) با مشارکت استادان برجسته توسط انجمن موسیقی گیلان در اسفندماه برگزار می شود. سید امیر مصباح در گفت وگو با جاهد خبر منطقه گیلان، از برگزاری نخستین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی در گیلان خبر داد و اظهار کرد:جشنواره یاد شده در بخش موسیقی سازی در رشته های تار، سنتور، سه تار، عود، قانون، کمانچه و نی و بخش آواز، در رده های سنی گروه الف(متولدان سال ۷۵ به بعد)،گروه سنی ب(متولدان سال های ۶۷ تا ۷۴) و گروه سنی ج(متولدان قبل از سال ۶۶) تعریف شده است. وی خاطرنشان کرد:گروه سنی الف یک سوم ردیف شامل دو دستگاه و یک آواز،گروه سنی ب یک دوم ردیف و گروه سنی ج کل ردیف را باید اجرا کنند. معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، با اشاره به فراخوان جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی،ادامه داد:گروه سنی الف و ...