برنامه های امروز جشنواره موسیقی فجر / شب پنجم بی‌رونق است

سینماپرس: امروز جشنواره موسیقی فجر، اجرای چندان مهمی نخواهد داشت؛ حتی در بخش بین‌الملل.