برنامه امروز یکشنبه ۲۴ دی ماه سینما های گرگان

زمان پخش فیلم های سینماهای شهر گرگان اعلام شد.