باید تولیدات سینمایی را به خارج عرضه کنیم

برای اینکه بازار جهانی داشته باشیم، باید تولیدات سینمایی مان را به خارج از کشور عرضه کنیم. در هالیوود و کشورهای صاحب سینما، همواره تئاترهای خوب را به فیلم های سینمایی تبدیل می کنند، جدای از آثار شکسپیر می توان به نمایش های «۱۲ مرد خشمگین» سیدنی لومت، «معجزه گر» آرتور پن، نمایشنامه های نیل سایمون و تعداد زیاد دیگری اشاره کرد. با ایرج راد بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون درباره کمبود آثار اقتباسی از نمایشنامه ها در سینمای ایران گفت و گویی انجام داده ایم که می خوانید: راد درباره فیلمسازی کشورهای صاحب سینما با اقتباس از تئاترهای خوب گفت : در همه جای دنیا علاوه بر کارهای مختلفی که در عرصه تصویر می شود، سناریوهای مختلفی که مرتبط با مسائل روز است یا هر چیز دیگری نوشته شده و در عرصه سینما و تلویزیون تولید می شود، نمایشنامه هایی را هم که دارای ارزش و جایگاه ویژه ای هستند تبدیل به فیلم می کنند. نمایشنامه هایی نیز با وجود اینکه مدت ها اجرا شده و مردم از موضوعات آن آگاه هستند باز هم این اقدام صورت می گیرد. این موضوع به دلیل وضعیت و شکل ارزشی آن نمایش هاست که دارای جذابیت های ...