بازیگر زن: گروهی که به صورت خانوادگی سینما را قُرق کرده اند

جام جم آنلاین نوشت: معصومه آقاجانی همه عمرش را صرف هنر کرده است، اما آیا آنهایی که گردانندگان حوزه هنر هستند این تلاش را دیده و برای او کم نگذاشته اند؟