اگر تیراژ مطبوعات خصوصی است، چه چیزی عمومی است؟!

تهران-ایرنا- تابناک در یادداشتی آورده است:می توان آمار هر نشریه ای را با همین دقتی که در این اعداد قابل مشاهده است در اینترنت یافت. در هیچ نقطه از جهان، تیراژ مطبوعات خصوصی نیست؛ اما ایران شبیه به کجای دنیاست؟ قابل درک است که بسیاری از نشریات به واسطه قلت تیراژشان مخالفت اعلام آمارها باشند، همان گونه که تهیه کنندگان فیلم ها، مخالف اعلام آمار کمک های دریافتی شان در این سال ها از بنیاد سینمایی فارابی و یا مدیران ارشد کشور، مخالف انتشار لیست حقوق شان هستند. در این یادداشت آمده است: اگر تیراژ مطبوعات خصوصی است، چه چیزی عمومی است؟!«تابناک»، مهدی خرم دل؛ دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از حقوق قانونی مردم ایران است که رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حقوقدان ها و نشریات بر آن تأکید می کنند؛ اما هر روز نشانه های تازه ای از موانع بزرگ بر سر راه شفافیت اطلاعات و دسترسی به آنها وجود دارد. در این میان، آنچه به این مقاومت ها دامن می زند، تفاسیر شخصی قانون برای عدم دسترس قرار دادن اطلاعات است. بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ـ که در مرحله اجرایی است ـ نه تنها مجموعه های دولتی و ...