اکبر زنجانپور از کارگردانی پولاد کیمیایی تعریف کرد

رکنا: اکبر زنجانپور در گفت و گو با فریدون جیرانی از تجربه دوبله نقش جبار سینگ در فیلم «شعله» گفت و نظر خود را درباره وضعیت امروز تئاتر و سینما بیان کرد.