انتقاد یک کارگردان از پست های فضای مجازی هنرمندان

خبرگزاری فارس: کارگردان سینما و تلویزیون گفت: برخی پست های فضای مجازی در شأن یک هنرمند نیست و امروز باید هنرمندان استفاده از شبکه های اجتماعی را بین مردم فرهنگ سازی کنند. اکبر منصورفلاح درباره اثرات فرهنگ سازی هنرمندان در جامعه اظهار کرد: هنرمندان جایگاه ویژه ای در کشور دارند. وی با اشاره به اینکه هنرمندان در فضای فرهنگ و هنر فعالیت دارند که ماهیتش فرهنگ سازی است، تصریح کرد: حفظ فرهنگ ملی و مذهبی هم باز در مسیر فرهنگ سازی بر دوش هنرمندان است. کارگردان سینما و تلویزیون کشورمان با بیان اینکه هنرمندان باید در جهت استفاده از تکنولوژی های روز مانند فضای مجازی هم فرهنگ سازی کنند، اضافه کرد: باید قشر جوان را با استفاده درست از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی آشنا کنند. منصورفلاح با تأکید بر اینکه برخی پست هایی را تعدادی از هنرمندان می گذارند که در شأن یک هنرمند نیست، اظهار کرد: این نوع نگاه به فضای مجازی غلط است و باید نگاهی از جنس رویکرد فرهنگی و هنرمندانه به فضای مجازی داشته باشیم.