انتقاد مالک سینما شهرک

امیرحسین علیزاده، مالک سینما شهرک طی اظهارنظری از خلف وعده جشنواره فیلم فجر خبر داد و گفت: باوجود قراردادی که با جشنواره فیلم فجر داشتیم و آماده سازی دو سالنی که متعهد شدیم، از فهرست سینماهای مردمی حذف شدیم که جای تعجب فراوان دارد.