انتقاد از بازیگرانی که برای سکه به برنامه های تلویزیون می روند نه مردم!

ایسنا: تهیه‌کننده برنامه «پنجره‌ها» معتقد است: مشکل اصلی تلویزیون در جذب مخاطب این است که مدیران تلویزیون برندسازی می‌کنند.