اعلام جزییات یک رویداد سینمایی با محتوای ورزشی

جزییات یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی و چهارمین جشنواره بین المللی عکس ورزشی،اعلام شد.