اتمام آهنگسازی امپراطور جهنم

رکنا: آهنگسازی فیلم سینمایی «امپراطور جهنم» به کارگردانی پرویز شیخ طادی به پایان رسید.