آیا هنرمندان تبریز کمتر از خوانندگان تهرانی هستند؟ سکوت مدعیان حامی زبان مادری در برابر مرگ موسیقی آذربایجانی

قصه پرغصه موسیقی سنتی آذربایجان به تراژیک ترین قسمت خود رسیده و در حالی که در گوشه ای از شهر بلیط کنسرت فلان خواننده تهرانی پیدا نمی شود چشم هنرمندان تبریز برای استقبال مردم از کنسرت های محلی به در خشک شده است. به گزارش هم نوا، تبریز ۲۰۱۸ آغاز شده و به مناسبت شروع میزبانی شهر به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی مدتی است که “شب های موسیقی تبریز” به اجرا در می آید و در قالب این برنامه گروه های موسیقی ترکی و فارسی به اجرای موسیقی شاد می پردازند. عصر چهارشنبه که یکی از گروه های موسیقی سنتی آذربایجانی به اجرا پرداخت استقبال نزدیک به بیست نفری از این کنسرت محلی جای تاسف داشت؛ زیرا در حالی که استقبال کنندگان این کنسرت به زور تعداد انگشتان دست را رد کرده بودند؛ همین چند شب گذشته کنسرت خواننده ای که تا چندی پیش تنها در قاب سینما دیده می شد با استقبال چندصد نفری مواجه شد، علی رغم اینکه قیمت ارزان ترین بلیط های این کنسرت نیز سه برابر گران از بلیط کنسرت محلی تبریز بود. کسانی که تا دیروز پرچمدار زبان مادری و فرهنگ اصیل آذربایجانی بودند امروز برای تماشای یک کنسرت تهرانی سر و دست می شکنند د ...