پایان فیلمبرداری “درخونگاه” در تهران

فیلمبرداری فیلم سینمایی «درخونگاه» به کارگردانی سیاوش اسعدی در تهران به پایان رسید.