یورش سلبریتی های سینمایی به سالن های تئاتر/«الیور توییست»از نگاه عمو قناد

برای جامعه سینما :سعید هدایتی/ وقتی به تالار وحدت وارد میشوید نمیدانید به سالن عرضه لباس آمدید یا در کارناوال های مناسبتی هستید.در «تئاتر الیور توییست »تیم سازنده به تنها چیزی که توجه نکرده داستان بوده است.آنچه که نبود نمایشنامه قوی را مهم تر می کند افتباس از یک اثر داستانی دراماتیک ادبیات انگلستان که پیشتر ده ها اقتباس از آن در قامت فیلم،انیمیشن یا سریال انجام شده می باشد.اینجا این سوال پیش می آید که یک اقتباس تا چه میزان میتواند ضعیف باشد که نه تنها چیزی به اثر اضافه نکند بلکه هر آنچه در داستان و اقتباس های پیشین است را به کل نابود کند. در نمایش نامه به عناصر دراماتیک و روابط تعاقبی یا علی کمترین توجهی نشده و اطلاعاتی که از داستان و زندگی الیور توییست پیش رو مخاطب قرار میگیرد ناچیز است.این گونه به نظر میرسد نویسنده صرفا به جهت خالی نبودن عریضه به سطحی ترین و سانتی مانتال ترین شکل ممکن برای دادن اطلاعات کدوار آن هم در خلال کلمات پرده های آغازین نمایشنامه را نوشته است.اگر شما بدون هیچ پیش زمینه ای نسبت به داستان اصلی این تئاتر را ببینید مطمئن باشید بسیاری از بدیهی ترین اطلاعات ...