نکوداشت مقام هنری استاد ابراهیم پشت پناه در تبریز برگزار می شود

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از برگزاری آیین نکوداشت مقام هنری استاد "ابراهیم پشت پناه" در ۲۸ دی ماه سال جاری در تبریز خبر داد.