نظم را در کار با نگاتیو پیدا کردم

رکنا: احسان عبدی پور از ساختن فیلم سینمایی «تنهای تنهای تنها» با نگاتیو به عنوان تجربه ای ماندگار یاد کرد.