فیلم های جشنواره فیلم در کدام سینما ها نمایش داده می شود

با اعلام محمدرضا فرجی (مدیر امور سینماهای جشنواره) سینماهای مردمی سی وششمین جشنواره فیلم فجر مشخص شد.