فیلمبرداری «به وقت خماری» آغاز شد

فیلم سینمایی «به وقت خماری» به کرارگردانی محمدحسین لطیفی مقابل دوربین رفت.