سلیمی نمین : فیلم های عمار به عرصه ای وارد شده که کسی جرأتش را نداشت

عباس سلیمی نمین گفت: جشنواره مردمی فیلم عمار باید وارد صحنه هایی شود که دیگران کمتر به لحاظ علمی و سیاسی جرأت می کنند وارد این عرصه ها شوند.عباس سلیمی نمین،مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران که داوری بخش تاریخ معاصر هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار را هم برعهده داشت،درگفتگو با فارس گفت:آثار امسال جشنواره عمار به لحاظ ساختاری،هنری و پیام رسانی از جهش قابل توجهی برخوردار بود.در واقع شاهد نوآوری درسبک،موضوع و سوژه آثار ارسال شده به دبیرخانه این رویداد سینمایی بودیم.وی افزود:تمامی این موارد به ما ثابت می کند که برای انتقال تجربیات خود به نسل های آینده باید استفاده شایسته ای از ابزار هنر ببریم.زیرا درگذشته بهره چندانی از این ابزار در جهت درک تاریخ نبردیم و اصولا تاریخ را در آثار مکتوب دنبال می کردیم.داورهشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار ادامه داد:امروز شاهد هستیم که هنرمندان جوان کشور وارد عرصه تاریخ شدند و توانمندی شایسته ای را نیز از خود به نمایش گذاشتند.