رقابت «اسرافیل» با ۱۹ فیلم برای دریافت جایزه اژدها

فیلم سینمایی «اسرافیل» به کارگردانی آیدا پناهنده به منظور رقابت برای دریافت جایزه اژدها به سوئد می رود.