رقابت «اسرافیل» با ۱۹ فیلم برای دریافت جایزه اژد ها

فیلم سینمایی «اسرافیل» به کارگردانی آیدا پناهنده و تهیه کنندگی مستانه مهاجر به منظور رقابت برای دریافت جایزه اژد ها به سوئد می رود.