رقابت «اسرافیل» با ۱۹ فیلم برای دریافت اژدها

فیلم سینمایی «اسرافیل» به کارگردانی آیدا پناهنده و تهیه کنندگی مستانه مهاجر به منظور رقابت برای دریافت جایزه اژدها به سوئد می رود.