جهانگیر الماسی: جشنواره فجر باید مروج نگاه و اندیشه انقلابی باشد

بازیگر و کارگردان سینما در باره نسبت جشنواره فجر با انقلاب اسلامی گفت: متأسفانه نه تنها سینما بلکه هیچ یک از حوزه ها و ارکان دیگر جامعه امروزه نسبتی با انقلاب اسلامی ندارند و مقصر اصلی آن مسئولین هستند.جهانگیر الماسی در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: همان طور که امروزه بین وزارت بازرگانی، سیستم بانکداری و اقتصاد ما هیچ نسبتی با انقلاب اسلامی دیده نمی شود، در حوزه فرهنگ و هنر و به ویژه سینما هم که مد نظر ماست این نسبیت و قرابت وجود ندارد و این پس از گذشت نزدیک به ۴۰ سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بسیار تلخ و دردناک است.وی ادامه داد: امروز سینمای ما از انقلاب اسلامی فاصله بسیار زیادی گرفته به نحوی که به جای آنکه ما درباره وقایع پیروزی انقلاب اسلامی، تفاوت میان سال های پیش و پس از انقلاب اسلامی و علت وقوع انقلاب اسلامی در کشورمان مبادرت به فیلمسازی کنیم بعضاً شاهد تولید و عرضه فیلم هایی هستیم که هیچ قرابتی با انقلاب اسلامی ندارند و در راستای اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی تولید نشده اند.الماسی خاطرنشان کرد: ما هنوز تعریفی از انقلاب اسلامی در سیستم های درسی و کتاب های آموزشی ...